Personuppgiftsgaranti     Personuppgifter     Diverse     Ansökan     Login-information  


PuL (Personuppgiftslagen)

Staffanstorps kommun är ansvariga för behandlingen av Dina personuppgifter. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om Dig. Om Du har några frågor om detta kan Du när som helst kontakta oss genom att skicka ett email till personalservice@staffanstorp.se
Vill du korrigera eller radera uppgifter kan du göra detta själv genom att logga in i systemet.
Vill Du veta mer om Din rätt enligt Personuppgiftslagen, PuL? Läs vidare på www.datainspektionen.se

                   
  * Alla fält som är markerade med en röd asterisk måste fyllas i *